A digitális oktatás előnyei

digitalis oktatas

A digitális oktatás soha nem volt ismeretlen fogalom, hiszen számos olyan online tanfolyammal találkozhattunk korábban, amelyek nagyrészt az interneten keresztül zajlottak.


Az elmúlt évben azonban egészen új megvilágításba került a téma, hiszen az online oktatás általános iskola, gimnázium, szakiskola és persze a felsőoktatás területén is megjelent. A pandémia a feje tetejére állította a világot és amit másfél éve még elképzelni sem tudtunk, az mára a mindennapok részévé vált.

A lezárások és a veszélyhelyzet hátulütőit a gyermekek és velük együtt a szülők is megtapasztalhatják. Míg a kezdetekkor talán élvezték az iskolások a különleges helyzetet és azt, hogy nem kell korán kelniük, de a digitális oktatásról hamar kiderült, hogy együtt jár a társas kapcsolatok minimalizálásával.
Elmaradtak a beszélgetések, a suli utáni csavargások és a diákok a nap nagy részét leginkább otthon, a barátaik személyes jelenlétét nélkülözve töltötték. A digitális oktatás másodszori bevezetését követően már nem volt meglepetés a legtöbbeknek, hogyan zajlanak így a mindennapok, de ezzel együtt sokan szerették volna már visszakapni a régi hétköznapjaikat.

Adottak a feltételek?

Talán a leggyakrabban vitatott kérdés az online oktatás témakörével összefüggésben, az a szükséges technikai háttér megléte vagy éppen hiánya.

Egy felnőttképzés keretein belül a korábbiakban azok választották az online oktatási formák valamelyikét, akik tovább szerették volna képezni magukat, új területeket megismerni, ehhez pedig a digitális oktatás bizonyult a leginkább megfelelőnek.

Viszont az online oktatás általános iskola és középiskola esetében már egészen más képet mutat.

 

Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy nem minden háztartásban található laptop vagy PC és a helyzet csak fokozódik azzal, ha több iskoláskorú gyermek is van a családban.

Hogyan biztosítsák számukra a megfelelő technikai hátteret, a saját laptopot azok a családok, ahol mindez nem számít általánosnak?

A szakemberek hajlamosak elfeledkezni olyan problémákról, amelyek bizony az ország több területén is a hétköznapok részét képezik. Bár az elmúlt időszakban több olyan kezdeményezés is napvilágot látott, aminek köszönhetően sokan jutottak okoskészülékekhez, lehetővé téve ezzel a digitális oktatás megvalósulását, de az internet elérhetősége és a szükséges eszközök hiánya még ma is probléma több térségben.
Felmerül ilyenkor a kérdés, hogy mekkora lemaradásban lesznek azok a diákok, akik nem tudnak részt venni az online oktatásban? Milyen hosszú távú következményei lesznek ennek? Azonos kilátásokkal néznek a továbbtanulás irányába ezek a tanulók?

A digitális oktatás a maga korszerűségével kétségkívül megoldást kínál a jelenlegi helyzetre, viszont a lemaradást és az elszalasztott lehetőségeket is magában hordozza.

A hibrid oktatás lehet a megoldás?

digitalis-oktatas-elonye

A szociális távolságtartás kiemelt jelentőséggel bír a járvány lassításának érdekében. Ebben pedig az oktatási intézményeknek is központi szerep jut.

A hibrid oktatás egyfajta lehetőséget kínál arra, hogy a diákoknak ne kelljen kizárólag a számítógép képernyőjén keresztül tanulni, hanem személyes oktatásban is részesüljenek.

A hagyományos tantermi oktatás digitális oktatással történő ötvözése megoldást kínálhat azokban az időszakokban, amikor a járvány némileg csitulni látszik. A diákok felosztása történhet osztályonként vagy egy osztályon belül is. Ez utóbbival csökkenthető a tantermekben jelen levő tanulók száma, megtarthatják egymástól a szükséges védőtávolságot. A hibrid oktatás jó megoldás lehet azokban a középfokú intézményekben is, ahol a gyakorlati oktatás érdekében, időnként mindenképpen jelen kell lenniük a diákoknak a tanórákon.

Milyen jelentőséggel bír a kompetencia alapú oktatás?

A diákok előmenetele, a képességeik leginkább hatékonyan történő kiteljesítése a célja a kompetencia alapú oktatásnak.
Ez a megoldás egyre nagyobb szerepet kap azokban az intézményekben, amelyek nem csupán a tényleges lexikális tudást tartják fontosnak. A Waldorf iskolák tipikusan ilyennek bizonyulnak, de a hagyományos oktatás keretein belül is megvalósulhat a kompetencia alapú oktatás. A svéd oktatási modell egyes részeit már hazánkban is igyekszik átvenni néhány intézmény.
A konkrét ismeretek elsajátításán túl, a problémák megoldására való képesség, a kritikus gondolkodás, az önállóság és a önreflexió mellett, a társadalmi szolidaritás egyaránt kiemelt jelentőséggel bírnak a kompetencia alapú oktatásban.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi hazai oktatásban sokkal kisebb hangsúlyt helyeznek az egyéni adottságok kiteljesítésére és az életre való tényleges felkészítésre, mint arra szükség lenne.
Nem véletlen, hogy sokan akár két diplomával a zsebükben is nehezen boldogulnak a munkaerő-piacon és gondot okoz számukra a hétköznapokban előforduló problémák megoldása. Mindez részben az oktatási rendszerre vezethető vissza, ugyanis a nagymennyiségű lexikális anyagon túl, nem marad idő és energia arra, hogy az egyéb, ténylegesen életszerű helyzetek, problémák is figyelmet kapjanak.
A helyzet sajnos a digitális oktatás megjelenésével sem javul. Sokszor még a tananyag mennyiségének leadása is problémát okozhat, a számonkérés nem a megszokott formában történő lezajlása pedig csak tovább nehezíti a diákok helyzetét. Nem véletlenül találták ki a jelenléti oktatást, hiszen ez az, ami valóban hatékonynak bizonyul. Ugyan a jelenlegi helyzetben a digitális oktatás kétségkívül megoldást kínál és biztonságot hoz magával, de felmerülnek a jövővel kapcsolatos kérdések is.

hibrid-oktatas

Vajon mennyire mutatkozik meg a diákok képzettségén a digitális oktatás?

Milyen hátrányokkal indulnak majd neki a felsőoktatásnak?

Egyáltalán lesz lehetőségük bekerülni azokba az intézményekbe, amelyekbe szeretnének?

Bár pozitív tapasztalatok szép számmal akadnak, de a hosszú távú negatív hatások is megmutatják majd magukat a jövőben.

Digitális oktatás az általános iskolások körében

A pandémia aktuális helyzete szükségessé tette az online oktatás általános iskola esetében történő bevezetését is.
Sajnos vannak olyan évfolyamok, amelyeknek tagjai még nem is találkoztak egymással. A digitális oktatással összefüggésben pedig nem mehetünk el a másik probléma mellett sem, ami a szülői felügyeletet illeti. Míg a középfokú oktatási intézmények diákjai már minden további nélkül magukra hagyhatóak, addig az általános iskolások esetében ez másként van. Akár a család megélhetésére is rányomhatja a bélyegét az, ha az egyik szülő szükségszerűen otthon marad a gyermekkel, megteremtve a digitális oktatás körülményeit és a gyerkőcnek felügyeletet biztosít.

Az online oktatás amennyi előnnyel bír a jelenlegi helyzetben, legalább annyi negatívum is felróható neki.

A helyzetet mindenki megsínyli, a megoldás pedig egyelőre úgy tűnik, kizárólag a társadalmak megfelelő átoltottsága lehet.
Hogy ne csak a digitális oktatás negatívumairól szóljunk, érdemes tudni, hogy az elmúlt évben a rendszer kidolgozásra került, a tanárok és a diákok egyaránt rutinosan használják. Bár kapacitásbéli problémák előfordultak a közelmúltban a rendszer működőképességét illetően, de úgy tűnik, megoldható az online oktatás.

Milyen pszichés hatásai vannak a digitális oktatásnak?

digitalis-oktatas-az-altalanos-iskolaban

A téma mellett nem mehetünk el, hiszen valós probléma a fiatalokra nehezedő pszichés nyomás.
Nemcsak azért, mert a korosztályukból adódóan nagy a szabadság utáni igényük, hanem a társas kapcsolatok hiánya is egyre inkább megviseli a diákokat. Mindezekhez hozzájön még az eddig ismeretlen helyzettől, a világjárványtól való félelem, ami a gyermekeket, a kamaszokat éppen úgy érinti, mint a felnőtteket.
A jelenlegi állapot szerint, a fiatalok szeretnék visszakapni a korábbi életüket és élettapasztalatuk hiányából adódóan, talán nehezebben élik meg a lezárásokat. A nyomás egyre fokozódik, a megoldást pedig a társadalmak a vakcinációtól várják. Az pedig már a jövő zenéje, hogy milyen gyakran lesz szükséges a társadalmak nagy részének átoltása, hogyan alakulnak majd a mutációk a jövőben és mikorra sikerül a vírust megszelídíteni.