Waldorf iskola: az alternatív oktatásé a jövő?

waldorf iskola

A Waldorf iskola oktatási módszereiben jelentősen különbözik a hagyományos iskoláktól. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy erre egyre nagyobb igény mutatkozik napjainkban, amikor a klasszikus szemlélet gyakran bebizonyítja, hogy nem alkalmas az „életre nevelésre”.

Nem ritka, hogy az iskolákban kiválóan teljesítő diákok később, az életben kudarcot vallanak és nem képesek integrálódni a felsőoktatási rendszerbe vagy a munkahelyi körülmények közé. Ez is tökéletes bizonyíték arra, hogy megfontolandó a Waldorf iskola kínálta lehetőségek átgondolása. De miben rejlik a titok? Mit tudnak ezek az intézmények, amit mások nem? Milyen múltra tekint vissza a Waldorf iskola? Cikkünkben ilyen és ezekhez hasonló kérdéseknek igyekszünk utánajárni.

Waldorf iskola: nem új dolog!

A Waldorf pedagógia fókuszában az emberközpontú oktatási módszer áll.

A Rudolf Steiner nevéhez kötődő oktatási rendszer a németországi Stuttgartban már 1919-ben jelen volt, tehát 100 éves múltra tekint vissza. A tapasztalatok szerint sokan úgy gondolják, hogy a Waldorf iskola egy újfajta kezdeményezés, ahol a művészpalántákat és a tanulási problémákkal küzdőket gyűjtik össze. Amint az elmúlt száz év is bebizonyította, a helyzet egészen más. Bár egykor a Waldorf Astoria cigarettagyár dolgozóinak gyermekei számára jött létre az intézmény, de annyira sikeresnek bizonyult az oktatási stratégiája, hogy napjainkban is jelen van és újszerű, mégis tradicionális megoldásokat alkalmaz az oktatásban.

A felnőttkori magabiztosság is múlhat az oktatási rendszeren

Hazánkban, a Magyar Waldorf Szövetség weboldalán érhetőek el azok az intézmények, amelyek ebben a formában működnek.

A tapasztalatok szerint, manapság egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen iskolák iránt, ez elsősorban a szabad, a gyermek és a család egyéni igényeit szem előtt tartó oktatásnak köszönhető. A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy érzelmi és szellemi tekintetben is a számukra legjobb környezetben tölthessék a mindennapjaikat, ennek megfelelően készüljenek fel az életre. Akár saját tapasztalatainkból is tudhatjuk, hogy az általános iskola mély nyomokat hagy a lelkünkben. Akár egy nem megfelelő pedagógiai hozzáállás, megjegyzés egy életre nyomot hagy a gyermekben és hatással lehet a magabiztosságára, a fejlődésbe vetett hitében.

Fókuszban a testi, lelki és szellemi fejlesztés

A Waldorf iskola oktatási rendszerében egyaránt jelen van a testi, a lelki és a szellemi fejlesztés.

mikor kezdodik az iskola

Mindezek lényegesek felnőttként, ha valamelyik területre nem helyeznek hangsúlyt a fejlődés szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró gyermekkorban. A motoros-finommotoros fejlődést a kézművesség vagy a sportolás fókuszba helyezésével segítik elő. Az érzelmi fejlődés jegyében a festés, rajzolás, drámaóra vagy zenetanulás terén teljesedhetnek ki a tanulók. A tudás tényleges fejlesztésében természetesen a közismereti tárgyak oktatása sem maradhat el és e tekintetben a Waldorf iskola sem különbözik a hagyományos oktatástól. Ugyanakkor a praktikus tanulásra, a dolgok komplex egészben történő átlátására is hangsúlyt helyeznek a tanárok, hiszen csak így szerezhetik meg a gyermekek a gyakorlatban is használható tudást, ami nemcsak lexikális, hanem ténylegesen felhasználható a későbbiekben, akár felnőttként is. A hagyományos oktatási rendszerből talán éppen ez a fajta hozzáállás és pedagógiai módszer hiányzik. Különösen így van ez napjainkban, amikor még az is kérdéses, mikor lesz iskola, meddig tart a digitális oktatás.

Cél a rendszerszintű szemlélet elsajátítása

A Waldorf iskola az oktatásban fontosnak tartja, hogy a tanulók egy-egy témában elmélyedjenek. Ez lehetővé teszi, hogy kiderüljön, melyik diák miben jó, mihez van tehetsége. Erre a hagyományos oktatás keretein belül gyakran nem helyeződik elegendő hangsúly. Egy-egy terület mélyebb megvizsgálása azt is megvalósítja, hogy a tanulók komplexen lássák a dolgokat, ami nem újszerű, de mindenképpen a jövőbe mutató irány az oktatásban.

Az úgynevezett epocha füzetek a Waldorf intézmények sajátos jellemzői. Ezekben történik a tudás rendszerezése, az átlátható folyamatok vizsgálása és ennek köszönhetően a komplex tudás megszerzése. Természetesen a tankönyvek, atlaszok sem hiányozhatnak az oktatásból, de a rendszer szerinti tanítás és az átlátás az igazán lényeges ebben a típusú oktatási rendszerben.

Mikor kezdődik az iskola? – A digitális oktatás hátulütői

Az oktatással összefüggésben gyakran felmerülő kérdés napjainkban, hogy mikor kezdődik az iskola? Az oktatási rendszerbe most belépő gyermekek szülei különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen a digitális oktatás szinte lehetetlen a még írni, olvasni és számolni is kevésbé tudók esetében. Az általános iskola első osztályai kiemelt jelentőséggel bírnak a későbbieket illetően. A pandémia a gyermekek pszichés állapotára is rányomta a bélyegét. A tartós elszigeteltség a szociális kapcsolatokra éppen úgy hatással van, mint a kommunikációs képességek fejlődésére. A járványhelyzet hátulütőit a diákok is megélik, ezen pedig sajnos a jövő generációjának oktatáshoz fűződő kapcsolata múlhat.

Waldorf iskola, ahol az egyéniségé a főszerep

altalanos iskola

A hagyományos oktatásban gyakran tapasztalni azt, ahogyan a gyermekek tengernyi feladattal el vannak látva és a tanulás sokaknak nem szól másról, mint a magolásról, a lexikális tudás minél szélesebb körének elsajátításáról.

Nem véletlen, hogy a tanulók gyakran képtelenek lépést tartani a leckemennyiséggel, így a jó jegyek megszerzése is nehezebb. A mai korban sokszor nem jutnak szerephez a gyakorlatban használható információk, akár a tanulással összefüggésben. Sok gyermek nem tudja, hogy milyen módon sajátítsa el a különféle tananyagokat. Más megközelítést igényel a matematika és egészen mást a történelmi események nyomon követése. Nem ritka, hogy a diákok nem látják rendszerben az egyes folyamatokat, nehezen helyezik el időben, térben az irodalmi, történelmi tudásanyagot. A matematika, kémia és fizika terén sem más a helyzet. Ezek esetében szintén gyakran kerül fókuszba a magolás. A folyamat akár a felsőoktatási intézményekben is folytatódik, így nem véletlen, hogy sokszor a gyakorlatban tehetségtelen diplomások kerülnek ki az iskolapadból.

Az oktatási rendszer szerepe és annak kialakítása tehát messzebbre nyúlik, mint pusztán az, hogy milyen jegyeket kap a diák az iskolában. Számos külföldi példa is adódik arra, hogy az egyéniség kibontakoztatása, az érdeklődési körnek megfelelő oktatás, valamint a rendszerszintű átláthatóság mind lényegesek a felnőttként is boldog és sikeres emberpalánták oktatásában.

Mikor lesz iskola? – a kérdés mindenkit foglalkoztat

Az elmúlt egy évben gyökeresen megváltoztak a mindennapjaink. Nem csupán a pandémiával összefüggő félelmek, anyagi nehézségek és szigorítások kapcsán igaz ez, hanem az oktatással összefüggésben is. Családok ezreinek okoz gondot nap mint nap, hogy a digitális oktatást miként valósítsák meg több gyermek esetében, hogyan különítsék el egymástól a kicsiket vagy milyen módon teremtsék meg ehhez a szükséges technikai hátteret. Figyelmet érdemel az is, hogy a legkisebbeket nem lehet egyedül otthon hagyni, innentől kezdve pedig a családok megélhetése, a szülők karrierje is kárát láthatja a dolognak. Gyakran felmerülő kérdés az is, milyen hatással lesz a jelenlegi oktatás a későbbi tanulmányokra. Bár szép számmal hallani ellenpéldát is, de a tapasztalat mégiscsak azt mutatja, hogy a gyermekekben fokozott a szorongás a továbbtanulással, a felvételi követelményekkel összefüggésben.

A Waldorf iskola remek alternatívát kínál azoknak, akik még csak jelenleg gondolkodnak a megfelelő oktatási intézmény megtalálásán.

Természetesen az olyan külső tényezők, mint a pandémia, bármelyik intézmény működését befolyásolhatják, de az alapvető oktatási irányelvek ekkor sem változnak. Az egyén kiteljesedését és a komplex tudást biztosító Waldorf iskola tulajdonképpen bárkinek javasolt. A korábbiakban már említett online felületen részletes információkhoz juthatnak a szülők az érintett intézményekről és a benne zajló oktatásról.